Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1322 din 6 iunie 2013

Privind abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 308/2001 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricatie pentru produsele cosmetice

Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile ulterioare,

ministrul economiei emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se abroga Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 308/2001 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricatie pentru produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 2 noiembrie 2001.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data de 11 iulie 2013.

 

p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf