Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 13 din 4 februarie 2013

Pentru modificarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 69/2009

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se abroga.

2. La articolul 21 alineatul (1), litera e) se abroga.

3. La articolul 22, litera f) se abroga.

4. La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abroga.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf