Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 13 din 1 februarie 2013

Privind abrogarea pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzand informatiile secrete de serviciu si informatiile de interes public

Vazând Referatul de aprobare nr. 696 din 5 decembrie 2012,

având în vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind informatiile clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotarârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

În anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informatiile secrete de serviciu si informatiile de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010, cu modificarile ulterioare, punctul 6 se abroga.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritatii Nationale
Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Mihai Turcanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf