Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1284 din 17 decembrie 2012

Privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice

Având în vedere:

- Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. R.A. 1.224/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati în unitatile sanitare publice se realizeaza de luni pâna vineri în intervalul orar 15,00 - 20,00, iar în zilele de sâmbata si duminica programul de vizita se realizeaza între orele 10,00 - 20,00.

(2) Numarul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti în acelasi timp.

(3) În situatia prevazuta la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti, daca exista solicitari în acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.

 

ART. 2

 

Vizitarea pacientilor în sectiile/compartimentele de terapie intensiva este permisa zilnic doar membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne.

 

ART. 3

 

(1) Sectiile/Compartimentele de terapie intensiva au obligatia de a avea un numar de telefon prin care se asigura informarea familiei de catre medicul curant sau medicul de garda despre starea si evolutia pacientului. Apartinatorii vor fi informati despre acest numar de telefon la internarea sau la transferul pacientului în sectia/compartimentul respectiva/respectiv.

(2) Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/compartimentele unitatii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul sef/coordonator de sectie/compartiment, aprobat de directorul medical si afisat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitara.

 

ART. 4

 

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, în cazul pacientilor în stare critica sau terminala, indiferent de sectia/compartimentul în care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezenta permanenta lânga pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din sectia/compartimentul respectiva/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spatiu adecvat de asteptare, în apropierea sectiei/compartimentului respective/respectiv.

(2) În cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, accesul unei persoane poate fi permanent.

 

ART. 5

 

(1) În cazul copiilor internati în sectiile/compartimentele de terapie intensiva se asigura prezenta cu caracter permanent a unuia dintre parinti, daca se solicita acest lucru.

(2) În cazul copiilor pâna la 14 ani internati în oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara se accepta prezenta unui apartinator permanent, daca se solicita acest lucru.

(3) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsa între 14 si 18 ani internati în oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara se poate accepta prezenta unui apartinator permanent, cu acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment.

 

ART. 6

 

Managerii unitatilor sanitare au obligatia sa afiseze programul de vizite la toate intrarile în unitatea sanitara, în mod vizibil si accesibil vizitatorilor.

 

ART. 7

 

Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor în unitatile sanitare publice.

 

ART. 8

 

Conducerea unitatii sanitare publice are obligatia de a instrui angajatii serviciului de paza propriu si pe cei ai firmelor de paza, dupa caz, asupra programului de vizite, obtinând o declaratie de la fiecare dintre acestia prin care se angajeaza sa respecte aplicarea programului respectiv si sa nu pretinda sau sa primeasca niciun fel de atentii în vederea permiterii accesului în afara programului de vizita. În cazul încalcarii acestor prevederi se vor aplica sanctiuni administrative, pâna la desfacerea contractului de munca pentru persoana care se face vinovata, sau încetarea contractului cu firma de prestari servicii de paza.

 

ART. 9

 

Prevederile prezentului ordin se aplica unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si celor al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale.

 

ART. 10

 

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de reglementarile legale în vigoare se realizeaza de catre personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sanatatii publice ale Ministerului Sanatatii si ale directiilor de sanatate publica.

(2) Contraventiilor aplicate de personalul împuternicit al Ministerului Sanatatii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 11

 

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, autoritatile administratiei publice locale, precum si spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

ART. 12

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf