Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1217 din 29 noiembrie 2012

Pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania

Vazând referatul Directiei farmaceutice si dispozitive medicale nr. R.A. 593 din 29 noiembrie 2012,

având în vedere:

- prevederile art. 851 din titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

- La articolul 1, dupa alineatul (2^1.1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1.2), cu urmatorul cuprins:

"(2^1.2) Se completeaza Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata în România cu preturile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 21 septembrie - 12 decembrie 2012."

 

ART. II

 

Prevederile prezentului ordin intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf