Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1206 din 3 decembrie 2012

Privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale EUROPEAN BOND COMPANY - E.B.C. IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea Societatii Comerciale EUROPEAN BOND COMPANY - E.B.C. IFN - S.A. privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare, formulata în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin scrisoarea înregistrata la Banca Nationala a României sub nr. I/26.430 din 30 octombrie 2012, modificarea formei de organizare a institutiei din societate pe actiuni în societate cu raspundere limitata, schimbarea denumirii în MARSIDI CONSULTING - S.R.L., precum si schimbarea obiectului de activitate prin eliminarea activitatilor de creditare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si al prevederilor Hotarârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,

guvernatorul Bancii Nationale a României emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale EUROPEAN BOND COMPANY - E.B.C. IFN - S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Prof. Dr. Ion Atanasiu nr. 16, camera 1, sectorul 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1556/2008, având codul unic de înregistrare 23166321, înscrisa în Registrul general la sectiunea i) "Emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului" sub nr. RG-PJR-41 - 090225.

 

Guvernatorul Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf