Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 11 din 11 aprilie 2013

Pentru modificarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012

Potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 2 aprilie 2013 prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (26) si (27), al art. 5 lit. b) si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru persoanele mentionate la alin. (1) care la data aparitiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurator, indiferent de functia pe care o ocupa, perioada maxima de conformare este pâna la data de 31 octombrie 2013 inclusiv."

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf