Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1058 din 9 mai 2013

Privind incetarea procedurii de administrare speciala si supraveghere financiara la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României cu organismele financiare internationale, respectiv Fondul Monetar International, Uniunea Europeana si Banca Mondiala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile române la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011 care, pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A. Bucuresti, denumita în continuare S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A., a stabilit ca unitatile viabile sa fie separate si restul operatiunilor închise,

în conformitate cu Scrisoarea de intentie semnata în data de 12 septembrie 2012, prin care autoritatile din România îsi reafirma angajamentul fata de programul economic sustinut de Fondul Monetar International si care, pentru S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A., prevede faptul ca se va depune o cerere de lichidare a S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A.,

în baza Hotarârii Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. P.E.E.T. Termoelectrica - S.A. nr. 2 din 12 martie 2013 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii voluntare a S.C. Termoelectrica - S.A., publicata în data de 14 martie 2013 în cotidianul "Adevarul" si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.820 din data de 5 aprilie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Procedura de administrare speciala si supraveghere financiara la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti, înmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J40/7750/2000, instituita prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 691/2006, înceteaza de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 691/2006 privind instituirea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara în perioada de privatizare la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 20 octombrie 2006, si Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 3.282/2006*) de numire a administratorului special.

------------

*) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 3.282/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf