Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1039 din 8 mai 2013

Privind incetarea procedurii de administrare speciala si supraveghere financiara la Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani

Având în vedere respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu organismele financiare internationale prin finalizarea programului de reorganizare si restructurare al Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani,

în conformitate cu:

- prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 9 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile ulterioare,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Procedura de administrare speciala si supraveghere financiara la Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani, cu sediul în municipiul Petrosani, Str. Timisoarei nr. 2, judetul Hunedoara, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J20/387/1999, instituita prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.385/2008, înceteaza de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.385/2008 privind instituirea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara la Compania Nationala a Huilei - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008, si Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.606/2010*) de numire a administratorului special.

------------

*) Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.606/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf