Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1038 din 18 iulie 2013

Privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit caruia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se face cunoscuta intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publica, fara plata, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând ca partile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

La data de 8 februarie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabad la 11 octombrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 26/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013.

 

ART. 2

 

La data de 22 februarie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 27/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 30 ianuarie 2013.

 

ART. 3

 

La data de 1 martie 2013 a intrat în vigoare Legea pentru retragerea declaratiei prevazute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicarii Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnica a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, si pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009), publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 7 noiembrie 2012.

 

ART. 4

 

La data de 15 martie 2013 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al României si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 80/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013.

 

ART. 5

 

La data de 25 martie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabila a transportului pe caile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunarii, semnat la Sofia la 11 octombrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.261/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2013.

 

ART. 6

 

La data de 27 martie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Ministerul Muncii si Asigurarilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 91/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 19 martie 2013.

 

ART. 7

 

La data de 27 martie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocuparii din Regatul Tarilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementarilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii si serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 1 iulie 2010, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 94/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21 martie 2013.

 

ART. 8

 

La data de 4 aprilie 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Bucuresti, la 22 noiembrie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind crearea Comisiei mixte româno-algeriene de cooperare economica, stiintifica si tehnica, semnat la Alger, la 13 martie 1972, aprobat de Guvernul României prin Hotarârea Guvernului nr. 1.008/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2012.

 

ART. 9

 

La data de 4 aprilie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 173/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 noiembrie 2012.

 

ART. 10

 

La data de 24 aprilie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi românesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 57/2013*), publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 martie 2013.

 

*) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, numarul acestui act normativ era indicat, în mod eronat, ca fiind 58.

 

ART. 11

 

La data de 25 aprilie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de razboi, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011, ratificat prin Legea nr. 58/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 martie 2013.

 

ART. 12

 

La data de 30 aprilie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din învatamântul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012, ratificat prin Legea nr. 108/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 26 aprilie 2013.

 

ART. 13

 

La data de 1 mai 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc, semnat la Bucuresti la 25 august 2006, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.537/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006.

 

ART. 14

 

La data de 10 mai 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizarii pasnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 168/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 22 aprilie 2013.

 

ART. 15

 

La data de 14 mai 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind asistenta pentru implementarea proiectelor finantate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, semnat la Bucuresti la 21 noiembrie 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 181/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 23 aprilie 2013.

 

ART. 16

 

La data de 28 mai 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iasi la 3 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 65/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 aprilie 2013.

 

ART. 17

 

La data de 4 iunie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, între orasele Calafat (România) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia, la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 28 mai 2013.

 

ART. 18

 

La data de 5 iunie 2013 a intrat în vigoare Legea pentru Aderarea României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, ratificata prin Legea nr. 65/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 26 aprilie 2012.

 

ART. 19

 

La data de 10 iunie 2013 a intrat în vigoare Amendamentul, semnat la Bucuresti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 296/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 iunie 2013.

 

ART. 20

 

La data de 27 august 2013 va intra în vigoare Acordul de cooperare stiintifica si tehnologica dintre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din România si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii din Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 10 iunie 2011, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.250/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 22 decembrie 2012.

 

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf