Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 101 din 8 iulie 2013

Privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

Având în vedere dispozitiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitatile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Limita de vârsta pâna la care pot fi mentinuti în activitate soldatii si gradatii profesionisti din Ministerul Afacerilor Interne este de 50 de ani."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf