Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 101 din 28 ianuarie 2010

privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 78 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

ART. 1

 

Vectorul fiscal al contribuabililor care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi în evidenţele fiscale ca plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor se modifică, din oficiu, începând cu 1 februarie 2010, de către organul fiscal competent.

 

ART. 2

 

Începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2010, cu termen de declarare 25 februarie 2010, contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi în evidenţele fiscale ca plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor se înregistrează ca plătitori de impozit pe profit.

 

ART. 3

 

Începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2010, cu termen de declarare 25 februarie 2010, se înregistrează, din oficiu, luna calendaristică drept perioadă fiscală pentru plata impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1.

 

ART. 4

 

Modificarea din oficiu a vectorului fiscal, potrivit art. 2 şi 3, se realizează cu ajutorul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

 

ART. 5

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 6

 

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf