Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1 din 3 ianuarie 2013

Privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale IFN LEASING HOUSE - S.A.

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale IFN LEASING HOUSE - S.A., formulata în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Scrisoarea nr. 143 din 7 noiembrie 2012, înregistrata la Banca Nationala a României - Directia supraveghere cu nr. 19.414 din 8 noiembrie 2012, modificarea denumirii prin renuntarea la sintagma "I.F.N.", precum si modificarea obiectului de activitate al institutiei prin eliminarea activitatilor de creditare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României si al prevederilor Hotarârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,

guvernatorul Bancii Nationale a României emite urmatorul ordin:

 

ARTICOL UNIC

 

Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale IFN LEASING HOUSE - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Hrisovului nr. 18, bl. A 12, sc. B, ap. 69, sectorul 1, înregistrata la registrul comertului cu nr. J40/29274/1994, cod unic de înregistrare 7926255, înscrisa în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-080112, la sectiunea h) "Leasing financiar".

 

Guvernatorul Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf