Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1 din 11 ianuarie 2013

Pentru modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009

Potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 12 decembrie 2012, prin care s-au adoptat modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009, cu modificarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se abroga.

2. La articolul 2, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"o) sa deconteze asiguratorilor autorizati cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu;".

3. La articolul 2, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:

"p) sa efectueze plata despagubirilor în baza centralizatorului transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor."

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Un actionar/grup care detine participatii la societati de asigurare care urmeaza sa devina actionari ai PAID poate detine cel mult 15% din capitalul social al societatii."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data publicarii.

 

ART. III

 

Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf