Publicata in Monitorul Oficial

Norma nr. 3 din 22 iulie 2013

Pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a societatilor din domeniul asigurarilor

Potrivit Hotarârii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 17 iulie 2013, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a societatilor din domeniul asigurarilor,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma:

 

ART. 1

 

Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a societatilor din domeniul asigurarilor, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezenta norma.

 

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 463 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Sistemul prevazut la alin. (1) este aplicabil asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a asigurarilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012.

 

ART. 4

 

Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - Sectorul asigurari-reasigurari vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme.

 

ART. 5

 

Prezenta norma se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf