Monitorul Oficial nr. 93 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 10 din 5 februarie 2013

Privind modificarea, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national, a remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere audiovizuale prevazute in anexa la Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. in scopul comunicarii publice si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania - Asociatia Romana de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publica a acestor opere

Decret nr. 230 din 12 februarie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Decret nr. 231 din 12 februarie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

Legea nr. 3 din 13 februarie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 4 din 13 februarie 2013

Pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

Ordin nr. 1 din 30 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit

Ordin nr. 511-C din 7 februarie 2013

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Ordin nr. 85 din 7 februarie 2013

Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf