Monitorul Oficial nr. 893 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 1266 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 83/2010

Hotarare nr. 1270 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

Hotarare nr. 1278 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea anexei nr. 27 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

Hotarare nr. 1279 din 18 decembrie 2012

Privind inscrierea unui bun mobil in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor

Hotarare nr. 1306 din 27 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta

Hotarare nr. 1307 din 27 decembrie 2012

Pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Ordin nr. 3114 din 13 decembrie 2012

Privind modificarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012

Ordin nr. 55 din 21 decembrie 2012

Pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf