Monitorul Oficial nr. 885 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 1240 din 12 decembrie 2012

Pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora

Hotarare nr. 1284 din 18 decembrie 2012

Privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractarii si implementarii proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Padurilor

Hotarare nr. 1285 din 18 decembrie 2012

Privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina

Ordin nr. 2264 din 19 decembrie 2012

Pentru modificarea anexei la Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007

Ordin nr. 46 din 19 decembrie 2012

Privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf