Monitorul Oficial nr. 876 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 11 din 11 decembrie 2012

Privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud

Hotarare nr. 1229 din 12 decembrie 2012

Privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012

Hotarare nr. 1230 din 12 decembrie 2012

Privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

Hotarare nr. 1231 din 12 decembrie 2012

Privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2012 si la Londra la 24 iulie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

Hotarare nr. 1236 din 12 decembrie 2012

Privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

Hotarare nr. 1237 din 12 decembrie 2012

Privind inscrierea unui monument istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

Hotarare nr. 1254 din 12 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Listei substantelor dopante cu grad de mare risc

Hotarare nr. 1255 din 12 decembrie 2012

Privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarare nr. 1257 din 12 decembrie 2012

Privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv

Ordin nr. 1284 din 17 decembrie 2012

Privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice

Ordin nr. 6501 din 19 decembrie 2012

Pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012

Ordin nr. 6513 din 19 decembrie 2012

Privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit "Aricel" din localitatea Voluntari de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara "Sfanta Maria" din localitatea Voluntari
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf