Monitorul Oficial nr. 875 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 1232 din 12 decembrie 2012

Privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad"

Hotarare nr. 1234 din 12 decembrie 2012

Privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, intretinere si reparatii C.F. Bucuresti si Constanta, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Hotarare nr. 1235 din 12 decembrie 2012

Privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, intretinere si reparatii C.F. Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov si Galati, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Hotarare nr. 1245 din 12 decembrie 2012

Privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Hotarare nr. 1248 din 12 decembrie 2012

Privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat

Hotarare nr. 13 din 18 octombrie 2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali

Hotarare nr. 14 din 18 octombrie 2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali

Ordin nr. 42 din 12 decembrie 2012

Pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

Ordin nr. 47 din 19 decembrie 2012

Pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

Ordin nr. 48 din 19 decembrie 2012

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala "Depomures" - S.A. Targu Mures

Ordin nr. 49 din 19 decembrie 2012

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias

Ordin nr. 50 din 19 decembrie 2012

Privind modificarea art. 1 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf