Monitorul Oficial nr. 830 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 815 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Decizie nr. 818 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Decizie nr. 820 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Decizie nr. 845 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile

Hotarare nr. 1173 din 4 decembrie 2012

Privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarare nr. 1175 din 4 decembrie 2012

Pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" si la institutiile sanitare publice care desfasoara activitatea de medicina legala

Ordin nr. 2180 din 29 noiembrie 2012

Privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf