Monitorul Oficial nr. 810 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 778 din 25 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 296^3 si art. 296^9 in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Decizie nr. 789 din 27 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Hotarare nr. 1141 din 27 noiembrie 2012

Privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de catre Administratia Nationala "Apele Romane" de la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare

Hotarare nr. 1150 din 27 noiembrie 2012

Privind numirea unui consul general

Hotarare nr. 1154 din 27 noiembrie 2012

Privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2012 - 2013

Hotarare nr. 1157 din 27 noiembrie 2012

Privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul Operational Sectorial Mediu

Ordin nr. 1530 din 15 octombrie 2012

Pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicatii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicatii de date, partea II - Sisteme de comunicatii de voce, editia 1/2012

Ordin nr. 2553 din 22 noiembrie 2012

Pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii - INCDMTM Bucuresti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf