Monitorul Oficial nr. 80 din 2011

Actul nu a fost gasit.

Ordonanta nr. 5 din 26 Ianuarie 2011

pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor Óncasate de către personalul Ómputernicit cu atribuţii de inspecţie şi control Ón urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf