Monitorul Oficial nr. 763 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 1088 din 6 noiembrie 2012

Privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Hotarare nr. 1091 din 6 noiembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf