Monitorul Oficial nr. 733 din 2012

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 1036 din 24 octombrie 2012

Pentru aprobarea limitelor admise pentru depasirea alocarilor publice in euro aprobate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013

Hotarare nr. 1038 din 24 octombrie 2012

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative

Hotarare nr. 1043 din 24 octombrie 2012

Pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010 - 2012

Hotarare nr. 1047 din 24 octombrie 2012

Privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" a unor imobile retrocedate, in conditiile legii

Hotarare nr. 1048 din 24 octombrie 2012

Privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Hotarare nr. 1053 din 30 octombrie 2012

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Ordin nr. 1560 din 25 octombrie 2012

Privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful de navigatie aeriana terminala
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf