Monitorul Oficial nr. 64 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 1009 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II - art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Decizie nr. 1043 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Decizie nr. 765 din 28 decembrie 2012

Privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LOYAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Decizie nr. 962 din 20 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, precum si ale art. 1, 7, 8 si 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Hotarare nr. 27 din 23 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012

Ordin nr. 2 din 23 ianuarie 2013

Privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

Ordin nr. 6239 din 13 noiembrie 2012

Pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013 - 2014

Ordin nr. 7 din 18 ianuarie 2013

Pentru aprobarea unei licente de dare in administrare si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licente de explorare
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf