Monitorul Oficial nr. 60 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 8 din 28 ianuarie 2013

Privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara

Decizie nr. 965 din 20 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si, in special, ale art. 8 lit. a) teza a doua din acest act normativ

Decizie nr. 992 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) in ceea ce priveste unitatile de invatamant preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de invatamant", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Decizie nr. 996 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Hotarare nr. 2 din 28 ianuarie 2013

Privind constatarea incetarii unui mandat de senator

Hotarare nr. 3 din 28 ianuarie 2013

Privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

Hotarare nr. 4 din 28 ianuarie 2013

Privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

Ordin nr. 44 din 23 ianuarie 2013

Privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf