Monitorul Oficial nr. 503 din 2011

Actul nu a fost gasit.

Legea nr. 161 din 11 Iulie 2011

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor Óncasate de către personalul Ómputernicit cu atribuţii de inspecţie şi control Ón urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf