Monitorul Oficial nr. 5 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 891 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale Hotararii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

Decizie nr. 983 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Decizie nr. 993 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Decizie nr. 999 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

Ordin nr. 1242 din 14 decembrie 2012

Privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale PARTENER LEASING IFN - S.A.

Ordin nr. 2220 din 11 decembrie 2012

Privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3, 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf