Monitorul Oficial nr. 435 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 662 din 11 iulie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Decret nr. 664 din 11 iulie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Decret nr. 668 din 11 iulie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

Hotarare nr. 466 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala "Romarm" - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarare nr. 467 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarare nr. 468 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ICEM - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarare nr. 469 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Legea nr. 222 din 15 iulie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Legea nr. 224 din 15 iulie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Legea nr. 228 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

Ordin nr. 1446 din 1 iulie 2013

Privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153 - 164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"

Ordin nr. 850 din 8 iulie 2013

Privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf