Monitorul Oficial nr. 414 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Ordin nr. 2295 din 27 mai 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.298/2012 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica "B", a imobilului "Casa de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Targu Mures, judetul Mures

Ordin nr. 605 din 3 iulie 2013

Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii in domeniul insamantarilor artificiale la animale

Ordin nr. M.68 din 1 iulie 2013

Privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a activitatii comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf