Monitorul Oficial nr. 390 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Ordonanta de Urgenta nr. 75 din 26 iunie 2013

Privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Ordonanta de Urgenta nr. 79 din 26 iunie 2013

Privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ordonanta de Urgenta nr. 81 din 26 iunie 2013

Privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila

Decret nr. 617 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 618 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 619 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 620 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 621 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 622 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 623 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui judecator

Decret nr. 624 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui procuror

Ordin nr. 851 din 25 iunie 2013

Privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf