Monitorul Oficial nr. 388 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 625 din 26 iunie 2013

Privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator

Decret nr. 626 din 26 iunie 2013

Privind numirea unui judecator

Decret nr. 642 din 28 iunie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe

Legea nr. 214 din 28 iunie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe

Ordin nr. 3974 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012 - 2013

Ordin nr. 94 din 28 iunie 2013

Pentru abrogarea alin. (2) al art. 112^1 din Normativul privind asigurarea tehnica de marina a structurilor detinatoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008

Ordonanta de Urgenta nr. 71 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen

Ordonanta de Urgenta nr. 72 din 26 iunie 2013

Privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf