Monitorul Oficial nr. 370 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 224 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Hotarare nr. 370 din 12 iunie 2013

Privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Hotarare nr. 371 din 12 iunie 2013

Privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat in coordonarea Ministerului Justitiei, in administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si care functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei

Ordin nr. 1141 din 10 iunie 2013

Privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123 - 125, 127 - 152 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"

Ordin nr. 1554 din 19 iunie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010

Ordin nr. 1121 din 6 iunie 2013

Privind aprobarea modelului de contract de finantare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenta tehnica" de catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf