Monitorul Oficial nr. 366 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Hotarare nr. 357 din 12 iunie 2013

Privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

Hotarare nr. 36 din 17 iunie 2013

Cu privire la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbarile climatice COM (2013) 216 final

Ordin nr. 3867 din 10 iunie 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Romana pentru Copii" din municipiul Bucuresti
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf