Monitorul Oficial nr. 300 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 187 din 2 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^1 alin. (1) sintagma "cu modificarile ulterioare" din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Decret nr. 558 din 21 mai 2013

Privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce

Hotarare nr. 262 din 15 mai 2013

Pentru modificarea si completarea anexei nr. 48 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

Hotarare nr. 264 din 15 mai 2013

Privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legii

Hotarare nr. 282 din 21 mai 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarare nr. 287 din 21 mai 2013

Pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 octombrie 2012 si la Londra la 14 noiembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

Hotarare nr. 288 din 21 mai 2013

Privind finantarea participarii Romaniei la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pana la varsare pentru anul 2013

Hotarare nr. 289 din 21 mai 2013

Privind modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf