Monitorul Oficial nr. 248 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 425 din 25 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2) - (4) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

Decret nr. 428 din 25 aprilie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Decret nr. 429 din 25 aprilie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

Decret nr. 432 din 25 aprilie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A.

Decret nr. 433 din 25 aprilie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

Decret nr. 441 din 29 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

Hotarare nr. 204 din 23 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Legea nr. 131 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea nr. 132 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

Legea nr. 135 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A.

Legea nr. 136 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

Legea nr. 140 din 30 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

Ordin nr. 3622 din 24 aprilie 2013

Privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele internationale

Ordin nr. 568 din 24 aprilie 2013

Pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.843/2008 privind unele masuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finantarea sanatatii din contributiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea nr. 128 din 26 aprilie 2013

Pentru abrogarea alin. (2) - (4) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf