Monitorul Oficial nr. 241 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 414 din 23 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

Decret nr. 416 din 23 aprilie 2013

Pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari

Decret nr. 417 din 23 aprilie 2013

Privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005

Hotarare nr. 129 din 27 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

Ordin nr. 1758 din 18 aprilie 2013

Privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011

Ordin nr. 520 din 19 aprilie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Legea nr. 119 din 24 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf