Monitorul Oficial nr. 227 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Ordonanta de Urgenta nr. 30 din 16 aprilie 2013

Pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean

Decizie nr. 85 din 28 februarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Hotarare nr. 172 din 10 aprilie 2013

Privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in domeniul privat al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica

Hotarare nr. 182 din 16 aprilie 2013

Privind alocarea temporara, pentru lunile aprilie si mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Hotarare nr. 183 din 16 aprilie 2013

Privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordin nr. 2139 din 12 martie 2013

Privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Nicolae Popescu", din Calea Domneasca nr. 317, Targoviste, judetul Dambovita

Ordin nr. 2140 din 12 martie 2013

Privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucuresti

Ordin nr. 260 din 20 martie 2013

Privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf