Monitorul Oficial nr. 194 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Ordin nr. 3430 din 20 martie 2013

Privind aprobarea programei pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant la specializarea Navigatie si transport maritim

Hotarare nr. 131 din 27 martie 2013

Pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Ordin nr. 415 din 1 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

Ordin nr. 430 din 3 aprilie 2013

Privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf