Monitorul Oficial nr. 127 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 84 din 28 februarie 2013

Privind sanctionarea Societatii Comerciale "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Decizie nr. 87 din 28 februarie 2013

Privind sanctionarea Societatii Comerciale "Adelphia Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Decret nr. 255 din 28 februarie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012

Decret nr. 257 din 28 februarie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Decret nr. 258 din 28 februarie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizarii, extinderii si suprainaltarii depozitelor de zgura si cenusa aferente activitatilor nucleare desfasurate de catre societati sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

Decret nr. 259 din 28 februarie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

Hotarare nr. 73 din 6 martie 2013

Privind alocarea temporara, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din varsaminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Legea nr. 11 din 4 martie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012

Legea nr. 13 din 4 martie 2013

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Legea nr. 14 din 4 martie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizarii, extinderii si suprainaltarii depozitelor de zgura si cenusa aferente activitatilor nucleare desfasurate de catre societati sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

Legea nr. 15 din 4 martie 2013

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

Ordin nr. 249 din 15 februarie 2013

Privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Padurea Plopeni

Ordin nr. 254 din 20 februarie 2013

Privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

Ordonanta de Urgenta nr. 12 din 6 martie 2013

Pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf