Monitorul Oficial nr. 108 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 246 din 21 februarie 2013

Privind acreditarea unui ambasador

Decret nr. 247 din 21 februarie 2013

Privind acreditarea unui ambasador

Decret nr. 250 din 21 februarie 2013

Privind acreditarea unui ambasador

Hotarare nr. 56 din 19 februarie 2013

Privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Academiei Romane - Filiala Iasi, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite

Ordin nr. 175 din 22 februarie 2013

Pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public

Ordin nr. 3830 din 28 decembrie 2012

Privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", in vederea aplicarii acestui model pentru contractele de grant ce urmeaza a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf