Monitorul Oficial nr. 104 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decizie nr. 20 din 23 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Ordin nr. 231 din 19 februarie 2013

Privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

Ordin nr. 241 din 20 februarie 2013

Privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Ordin nr. 5 din 13 februarie 2013

Pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

Ordin nr. 89 din 28 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificari semnificative de capacitate si pentru instalatiile care isi inceteaza partial sau total functionarea (inchideri) pentru perioada 2013 - 2020
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf