Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 94 din 12 aprilie 2013

Privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 23 iulie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3

Echivalentul în lei al sumelor necesare finantarii Proiectului, în valoare de 883.000.000 euro, din care 395.000.000 euro împrumut BEI si 488.000.000 euro componenta locala, precum si al taxelor, impozitelor si al altor costuri locale aferente Proiectului si percepute pe teritoriul României se vor asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul anual al S.C. METROREX - S.A., prin bugetul Ministerului Transporturilor, pe toata durata de implementare a Proiectului, cu încadrarea în limitele alocate anual de la bugetul de stat."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf