Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 88 din 06 iunie 2011

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010.

 

ART. II

 

Prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică până la data de 31 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf