Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 86 din 8 aprilie 2008

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, articolul 42, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALER DORNEANU
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf