Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 516 din 29 decembrie 2006

privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC


La articolul II din Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 27 octombrie 2005, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) Majorarea capitalului social se va putea face până la data de 31 ianuarie 2007 şi prin utilizarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor şi a primelor legate de capital, inclusiv a diferenţei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori în alte modalităţi permise de lege."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
 
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf