Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 41 din 8 martie 2013

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 4 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, adoptata în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, cu urmatoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 40

(1) Documentele aflate în colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, în sensul prezentei legi, nu sunt active fixe corporale si sunt evidentiate în documente de inventar; bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituite în colectii speciale, sunt considerate active fixe corporale si evidentiate, gestionate si inventariate în conformitate cu prevederile legale."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf