Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 249 din 19 iulie 2013

Pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 punctul 13, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii unei stari favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaza în raport cu starea initiala, tinând cont de criteriile prevazute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezulta din actiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritatile competente potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) si (6) - (9), precum si art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011:".

2. Articolul 43 se abroga.

 

*

 

Prezenta lege transpune prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind raspunderea pentru mediul înconjurator în legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf