Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 240 din 15 iulie 2013

Pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene"

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba realizarea capabilitatii operationale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana în cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene", prin:

a) atribuirea de catre Guvernul României Guvernului Republicii Portugheze a contractului de achizitie a 12 avioane F-16 A/B MLU M 5.2 din excedent, a serviciului de instruire a personalului navigant si tehnic în Portugalia si România, a serviciului de asistenta tehnica în România, precum si a elementelor de suport logistic, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice în domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012;

b) atribuirea de catre Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii de contracte succesive de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, pentru achizitionarea armamentului si munitiei necesare, completarea pachetului de suport logistic initial si a serviciului de instruire, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012;

c) asigurarea fondurilor pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate nationala, inclusiv a proiectelor aferente infrastructurii necesare operarii avioanelor.

(2) Distrugerea, deteriorarea sau pierderea produselor prevazute la alin. (1) lit. a) din vina partii române este suportata de partea româna în conditiile stabilite prin contract, din momentul intrarii în vigoare a acestuia.

 

ART. 2

 

Se mandateaza Ministerul Apararii Nationale prin Compania Nationala "Romtehnica" - S.A. sa semneze, în numele Guvernului României, contractele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b).

 

ART. 3

 

Derularea contractelor de tip LOA prin Programul FMS se realizeaza cu respectarea cerintelor legislatiei Statelor Unite ale Americii si a directivelor Departamentului Apararii al Statelor Unite ale Americii, care reglementeaza administrarea si implementarea asistentei militare de securitate.

 

ART. 4

 

(1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze lichidarea, ordonantarea si plata obligatiilor pe baza actelor justificative puse la dispozitie de Guvernul Statelor Unite ale Americii si Guvernul Republicii Portugheze, potrivit contractelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b).

(2) Prin derogare de la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene prevazute de prezenta lege se repartizeaza integral.

 

ART. 5

 

Sumele estimate, necesare realizarii activitatilor prevazute la art. 1, se vor asigura prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, conform anexei*).

 

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata, potrivit legii.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf